O nás

Pracující lékař se stetoskopem. praktický lékař, BruntálDěkujeme za návštěvu našich webových stránek, na kterých bychom Vás rádi seznámili s naší ordinací a s rozsahem námi poskytovaných služeb.  Věnujeme se praktické medicíně pro dospělé pacienty, to znamená pro osoby starší 18 let. Praktický lékař MUDr. Badal Bruntál, který nabízí své služby obyvatelům Bruntálu a širšího okolí (Horní Benešov, Krnov, Město Albrechtice, Osoblaha, Rýmařov, Vrbno pod Pradědem), je absolventem lékařské fakulty a složil potřebnou atestaci z praktického lékařství pro dospělé, která je nutná pro samostatný výkon činnosti praktického lékaře. I naše zdravotní sestřička Dana Badalová má odpovídající kvalifikaci (střední zdravotnická škola) a potřebnou praxi. Naší další devizou je nejen nutné odborné vzdělání, ale i nepřetržité samostudium, díky němuž se neustále seznamujeme s nejnovějšími trendy a poznatky v lékařské vědě, které tak můžeme využít ve prospěch svých pacientů. V neposlední řadě společně spolupracujeme již řadu let, což zaručuje naši efektivnost a sehranost našeho týmu, dokážeme se skvěle doplňovat a řešit i velmi obtížné a stresující situace, ke kterým bohužel někdy dochází.

Plně si uvědomujeme důležitost lidského zdraví a respektujeme jedinečnost každého pacienta. Osobní, citlivý a individuální přístup je proto u nás samozřejmostí. Své pacienty vždy informujeme o výsledcích vyšetření a navrhujeme jim možnou léčbu. Celý postup léčby je s pacientem předem detailně prodiskutován, pacient je seznámen se všemi omezeními vyplývajícími z jeho zdravotního stavu, s časovou i finanční náročností navrhované léčby. Konkrétní léčebný postup vždy záleží na rozhodnutí pacienta, žádná léčba mu není vnucována, ale vždy pouze doporučena a naším cílem je, aby pro své rozhodnutí měl vždy všechny potřebné a pravdivé informace a aby správně porozuměl nejen svému současnému zdravotnímu stavu, ale i navržené léčbě. Pro každého pacienta se snažíme najít optimální způsob léčby tak, aby mu nejvíce vyhovoval, byl pro něj co nejpřínosnější, ale zároveň aby mu působil co nejmenší omezení po co nejkratší dobu.

Je samozřejmé, že naši ordinaci navštěvují všechny věkové skupiny pacientů. Jako nejcitlivější a nejzranitelnější skupinu našich pacientů vnímáme seniory. Víme, a je nevyhnutelné, že s přibývajícím věkem se zdravotní obtíže každého z nás zvyšují. Senioři proto zdravotní péči vyhledávají častěji, je pro ně velmi důležitá, stává se tak říkajíc neodmyslitelnou součástí jejich života. Odborným a empatickým přístupem se snažíme jim jejich pobyt v naší ordinaci co nejvíce zpříjemnit. Na místě je vždy respekt a důraz na lidskou důstojnost. Senioři v nemocničních zařízeních tráví značnou část svého času. U nás se setkají s domovskou, poklidnou a přátelskou atmosférou a náš přístup k nim je vždy plný pochopení a ohledu. Cílem naší péče o seniory je nejen zmírnit či odstranit jejich bolest, ale též zajistit jim do co nejvyššího věku samostatný a plnohodnotný život s co nejmenšími omezeními.